graven bij gasleiding

Graven bij gasleiding

Wanneer u betrokken bent bij bouw of graafwerkzaamheden in de buurt van gasleidingen, is het van essentieel belang om te begrijpen hoe u dit op een veilige en correcte manier kunt doen. Het graven bij gasleidingen kan risico’s met zich meebrengen als het niet op de juiste manier wordt uitgevoerd. In deze blog zullen we bespreken waarom graven bij gasleidingen zo belangrijk is en welke procedures u moet volgen om dit veilig te doen.

Waarom is graven bij gasleidingen belangrijk?

Gasleidingen zijn een cruciaal onderdeel van ons dagelijks leven, omdat ze aardgas transporteren naar huizen, bedrijven en industriële installaties. Een gaslek kan ernstige gevolgen hebben, waaronder branden, explosies en zelfs mensenlevens in gevaar brengen. Daarom is het van het grootste belang om voorzichtig en verantwoordelijk te zijn bij graafwerkzaamheden in de buurt van gasleidingen. Zorg daarom dat je personeel over de juiste certificaten beschikt voordat je een bulldozer huurt of een shovel huurt.

Waarom graafschade voorkomen?

Elk jaar doen zich in Nederland ongeveer 40.000 graafincidenten met kabels en leidingen voor. Dat is een aanzienlijk groot aantal en niet prettig, niet voor de leidingeigenaren (jaarlijks 40 tot 75 miljoen euro aan schade) en niet voor de gebruikers van de leidingen. We hebben allemaal weleens meegemaakt dat er door een leidingbreuk de elektriciteit uitviel, de druk van de waterleiding weg is of de tv een ruisend beeld heeft.

Het graven is bovendien ook gevaarlijk voor de graver, zijn collega’s en de omgeving. Zeker als er een leiding met brandbare stoffen aanwezig is en per ongeluk wordt geraakt. Dat kan fataal aflopen…

Veiligheid staat voorop

In de wet staat dat een graver verplicht is om een melding te doen voor dat er wordt begonnen met graven, dit doet u met een klic-melding. De klic-kadaster kent 3 soorten meldingen:

  1. Als u binnen 20 werkdagen wilt beginnen met graven
  2. Oriënteren op de ondergrondse situatie, dan doet u een oriëntatieverzoek
  3. Voor spoedwerkzaamheden kunt u een calamiteitenmelding doen

Het is van belang om een melding te doen bij Klic bij welke graafactiviteiten u ook gaat verrichten. Dit kunt u doen met de Klic-App.

Procedures voor graven bij gasleidingen

Om graven bij gasleidingen veilig uit te voeren, moeten de volgende procedures worden gevolgd:

  1. Kennis van locatie: Voordat u begint met graven, moet u de exacte locatie van de gasleidingen weten. Neem contact op met het lokale nutsbedrijf of gasmaatschappij om deze informatie te verkrijgen. Het is ook raadzaam om de locatie te markeren voordat u begint met graven.
  2. Gebruik van graafapparatuur: Als u graafapparatuur gebruikt, zorg er dan voor dat deze is uitgerust met de juiste uitrusting en accessoires om gasleidingen te detecteren en te beschermen. Dit kan onder meer het gebruik van speciale sensoren en waarschuwingssystemen omvatten. Deze bouwmachines kunt u ook huren, deze huurapparaten voorzien meestal al alle nodige uitrustingen en accessoires. Een graafmachine huren is de meest gekozen optie omdat de machines niet makkelijk bestuurbaar zijn.
  3. Handmatig graven: Als u handmatig graaft, wees dan voorzichtig en gebruik de juiste gereedschappen. Graaf voorzichtig in de grond en vermijd scherpe of plotselinge bewegingen die de leidingen kunnen beschadigen.
  4. Veilige afstand houden: Houdt altijd een veilige afstand van de gasleidingen, zelfs als u de exacte locatie kent. Dit voorkomt onbedoelde beschadiging tijdens de graafwerkzaamheden.
  5. Meld gaslekkages: Als u tijdens het graven een gaslek vermoedt, stop dan onmiddellijk met graven en meldt dit aan de gasmaatschappij en de lokale hulpdiensten. Vermijd open vuur en vonken in de omgeving.
  6. Training en certificering: Zorg ervoor dat alle betrokken werknemers de juiste training hebben ontvangen en gecertificeerd zijn om in de buurt van gasleidingen te werken. Dit helpt de veiligheid te waarborgen.
  7. Naleving van wettelijke voorschriften: Zorg ervoor dat u voldoet aan alle wettelijke voorschriften en vergunningen die vereist zijn voor graafwerkzaamheden in de buurt van gasleidingen. Dit kan variëren afhankelijk van uw locatie.

Graaft u ook veilig?

Het graven bij gasleidingen is een serieuze aangelegenheid die niet lichtvaardig mag worden opgevat. Veiligheid moet altijd de hoogste prioriteit hebben. Door de juiste procedures te volgen, de locatie van gasleidingen te kennen en de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen, kunt u graafwerkzaamheden uitvoeren zonder de integriteit van de gasleidingen in gevaar te brengen. Het naleven van deze richtlijnen is essentieel om de veiligheid van zowel de werknemers als de gemeenschap te waarborgen. Vindt u het moeilijk om alles in uw eentje te doen? Neem dan contact op en onze specialisten zullen u helpen!

Inhoudsopgave

Anderen bekeken ook

Wij maken gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren, lees onze cookie verklaring voor meer informatie.